TARIEVEN 2021-2022

Door de samenwerking met CSG LIudger kan Huiswerkhulp tegen een voordelig tarief worden aangeboden. Voor huiswerkbegeleiding en huiswerkhulp hanteren wij vaste maandtarieven.

Locatie Drachten CSG Liudger2 middagen3 middagenIntake-gesprek
Prijs per maand€ 95,-€ 110,-€ 30,-

De betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso. De bedragen worden aan het begin van de maand automatisch geïnd. Opzeggingen en wijzigingen in aantal dagen dienen altijd voor de 15e van de voorafgaande maand per e-mail (mail@studiecentra.nl) te worden doorgegeven.

Meld je aan!

Volg ons op Facebook!