WAT WE MET ELKAAR AFSPREKEN

Op de eerste dag maken leerling en coördinator afspraken over de aanpak van specifieke studieproblemen.
De afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd en door leerling, ouders en NHI ondertekend. In de overeenkomst worden o.a. de volgende afspraken vastgelegd:

• De leerling zet zich in voor de overeen gekomen doelen en afspraken. Wanneer de leerling zich niet aan
de spelregels houdt, zal (zie overeenkomst) hij of zij van de huiswerkhulp worden verwijderd volgens een vastgelegde procedure.

• Het NHI zet zich in om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

• De ouders geven doormiddel van automatische incasso toestemming om voorafgaand aan elke maand het overeengekomen bedrag van hun rekening te laten afschrijven.

• Om tot goede resultaten te komen moet de leerling elke dag minimaal één uur en maximaal twee uur
in de huiswerkklas aanwezig zijn. Continuïteit is een vereiste.

• De leerlingen dienen (bij de start van de begeleiding) minimaal twee maanden gedurende minimaal 2 of 3 dagen verplicht aanwezig te zijn.

We starten met een proefperiode. Deze proefperiode duurt 2 maanden en eindigt altijd op de laatste dag
van de maand. Na deze periode kan de begeleiding worden uitgebreid, stopgezet of verminderd tot minimaal twee dagen per week.

Meld je aan!

Volg ons op Facebook!