HUISWERKHULP

Voor leerlingen van het CSG Liudger in Drachten

  • Kan uw kind wel wat hulp gebruiken bij het plannen van zijn of haar huiswerk?

  • Heeft uw kind behoefte aan regelmaat en structuur bij het leren?

  • Weet uw kind niet zo goed hoe hij of zij moet leren?

  • Lukt het hem of haar niet om thuis aan de slag te gaan of is er teveel afleiding?

  • Moet er tijd overbrugd worden tussen school en sport en kan uw kind tussendoor niet naar huis?

  • Wilt u dat hij of zij deze tijd zo zinvol mogelijk besteedt?

Kunt u één of meerdere vragen met ‘ja’ beantwoorden?

Dan biedt NHI Studiebegeleiding een goede oplossing. In samenwerking met CSG Liudger kan uw kind huiswerkhulp volgen. Op de locatie de Raai kunnen leerlingen 3 middagen per week terecht voor huiswerkhulp, een light variant van huiswerkbegeleiding.

Kijk ook op de site www.studiecentra.nl voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden in studiebegeleiding.

Wat houdt huiswerkhulp in?

Huiswerkhulp is een vereenvoudigde (dus goedkopere) vorm van huiswerkbegeleiding. We helpen vooral bij planning en structuur en zorgen ervoor dat uw kind goed (en op tijd!) voorbereid is op toetsen en overhoringen. Uw kind komt zodra het klaar is met school naar ons toe en wordt ontvangen met thee of koffie. We nemen de teruggekregen cijfers door en werken de planning bij met het nieuw opgegeven huiswerk. Daarvoor checken we regelmatig Magister/SOM Today (met uw toestemming). Het huiswerk wordt gecontroleerd en afgetekend en u wordt per mail ingelicht bij afwezigheid zonder kennisgeving en andere onregelmatigheden.Er is 1 begeleider per maximaal 12 leerlingen beschikbaar.

Wat is het verschil met huiswerkbegeleiding?

De openingstijden zijn beperkter, de begeleiding is minder intensief en de inhoudelijke hulp die kan worden geboden is beperkt. Ook is het Leerstrategie onderzoek, dat standaard bij elke nieuwe leerling voor Huiswerkbegeleiding wordt afgenomen, niet inbegrepen. Op deze manier is het mogelijk de tarieven laag te houden.

No beter ‘leren leren’?

Wij leren uw kind het snelst kennen door het afnemen van een Leerstrategie onderzoek, een zeer betrouwbare en uiterst praktische tool die snel inzicht biedt in iemands leervoorkeuren en best passende leerstrategieën. Het grote voordeel voor ons is dat we de begeleiding per direct zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de leerbehoefte van uw kind. Uw kind leert vanaf het begin efficiënter en gemakkelijker en heeft daar de rest van zijn/haar leven profijt van.

Wilt u uw kind een optimale start geven bij de Huiswerkhulp dan bevelen wij van harte ons leerstrategie onderzoek aan. Klik hier voor meer informatie.

Soms heeft een kind wat meer nodig dan we met Huiswerkhulp kunnen bieden. Kijk op de site www.studiecentra.nlvoor meer informatie over andere vormen van studiebegeleiding die misschien beter passen bij de leerbehoefte van uw zoon of dochter.

Meld je aan!

Volg ons op Facebook!