HUISWERKHULP

Voor leerlingen van het CSG Liudger in Drachten

Sinds 1991 verzorgt NHI Studiebegeleiding huiswerkbegeleiding, bijlessen , examentrainingen en andere vormen van onderwijsondersteuning op een aantal locaties in Friesland. Vanaf november 2016 biedt NHI Studiebegeleiding ook huiswerkbegeleiding op CSG Liudger. Op de locatie de Raai kunnen leerlingen 3 middagen per week terecht voor huiswerkhulp, een light variant van huiswerkbegeleidingKijk ook op de site www.studiecentra.nl voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden in studiebegeleiding.

Je wordt begeleid door bevoegde docenten en studenten. Er is 1 begeleider per maximaal 12 leerlingen beschikbaar. Studieproblemen worden tijdens Huiswerkhulp gesignaleerd en zo mogelijk aangepakt. De mogelijkheden zijn hiervoor tijdens de Huiswerkhulp echter beperkt. Wanneer een leerling niet voldoende kan worden geholpen zal worden doorverwezen naar één van de andere vormen van studiebegeleiding.

Dit schooljaar starten we weer op 17 september 2018.

‘Leren Leren’
Het ‘leren leren’ is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Huiswerkhulp leert je planmatig te werken volgens een door NHI Studiebegeleiding ontwikkeld volgsysteem. In dit volgsysteem wordt o.a. de geboden hulp, de huiswerkplanning, de behaalde cijfers en de tijd van aankomst en vertrek bijgehouden. Ook wordt korte inhoudelijke hulp geboden. De begeleiding zal indien mogelijk direct aansluiten op de schooldag.

Huiswerkbegeleiding vs. huiswerkhulp
Hieronder ziet u een vergelijking tussen Huiswerkbegeleiding en Huiswerkhulp.

Meld je aan!

Volg ons op Facebook!